transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Obituary: Lisbeth Lewander (1956-2012)

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Journal of Northern Studies, 6 ( 2 ) s. 111-112
ISSN:
1654-5915
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
polar research, gender studies, history of science, politics of science
Postens nummer:
164243
Posten skapad:
2012-10-02 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007