transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IT Managers’ Narratives on Subordinates’ Motivation at Work: A Case Study

Författare och institution:
Lars Göran Wallgren (Psykologiska institutionen); Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen); Kerstin Malm Andersson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 7 ( 3 ) s. 15
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Little is known about managers’ perception of their subordinates’ motivation, especially how this perception influences managerial behavior. This study, conducted in the growing IT consultancy sector, focuses on how IT consultancy first-line managers construct their subordinates’ motivation. Since work motivation is a complex phenomenon, there is variation in how managers reduce this complexity. The empirical data was collected in semi-structured interviews with six team leaders (three female, three male) and are presented as narratives. In their narratives, the female team leaders present a more transformative view of their subordinates while the male managers present a more transactional view. The authors interpret this variation in the narrations as evidence that the issue of subordinate motivation is not seen as strategically important. This interpretation cast doubts on certain assumptions in organizational psychology theory.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Nyckelord:
conceptions of motivation, IT consultants, narratives, gender differences, transactional leadership, transformational leadership
Postens nummer:
164161
Posten skapad:
2012-10-01 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007