transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genererat ledarskap

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Christine Edwards-Groves (-)
Publicerad i:
K. Rönnerman (red.). Aktionsforskning i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund., s. 171-190
ISBN:
978-91-44-07870-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet bygger på ett samarbete mellan två forskare en från Australien och en från Sverige. Vi presenterar resultat från en uppföljande studie med lärare som deltagit i en kurs i aktionsforskning som pågått över en längre tid. Vi som forskare har genomfört kurserna både med förskollärare i Sverige (Q–kursen) och med lärare i Australien. Vi har också kontaktat lärare i efterhand för intervjuer om hur de använder kunskaperna i dag och hur de utvecklat sin praktik. Av intervjuerna framgår hur en viss praktik – här professionellt lärande – kan forma en annan praktik – här ledarskap genom handledning – när den ena skapar villkor som främjar utvecklingen av den andra. I kapitlet visar vi på sambandet mellan professionellt lärande och ledarskapspraktiker. Resultaten tillför en ny specifik dimension till hur professionellt lärande påverkar praktiken och vad det kan åstadkomma, nämligen framväxten av ledarskapsförmågor.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
lärande, ledarskap, kompetensutveckling, aktionsforskning
Postens nummer:
164146
Posten skapad:
2012-10-01 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007