transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
K. Rönnerman (red.). Aktionsforskning i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund., s. 89-104
ISBN:
978-91-44-07870-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Aktionsforskning kan ge förskollärare och lärare en fördjupad kunskap kring den egna praktiken. Genom dess systematiska arbetssätt, en fördjupad förståelse för praktiken och de sammanhang den ingår i ger möjligheter att förbättra aspekter i praktiken. I detta kapitel kommer jag att presentera resultat från en enkätstudie till 120 förskollärare fyra år efter att de genomgått en kurs i aktionsforskning. På uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling och Lärarförbundet initierades en sådan kurs i för kvalitetsarbete 2004. Kursen har getts av Göteborgs universitet i samarbete med kommuner och riktats till förskollärare och kvalitetsarbetet. Resultaten visar att aktionsforskning transformerats till förskolans vardagliga arbete, men också spridit sig genom lokala nätverk i kommunen. Det är tydligt att lärares professionella utveckling stimulerats och att det satt spår i kvalitetsarbetet. Jag kommer att resonera om detta i relation till aktionsforskning och möjligheter för lärare att utveckla professionella lärandegemenskaper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
aktionsforskning, kvalitetsarbete, förskola
Postens nummer:
164145
Posten skapad:
2012-10-01 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007