transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Embedded Internationalisation: How Swedish manufacturing SMEs enter China through global production networks.

Författare och institution:
Inge Ivarsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Claes G. Alvstam (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Association of American Geographers, Annual Conference, New York, USA, Feb 25-29.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Ytterligare information:
http://www.aag.org/cs/annualmeeting/pastprograms
Postens nummer:
164127
Posten skapad:
2012-09-29 22:30
Posten ändrad:
2012-11-05 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007