transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

We’re not writing no stupid book!’, Arts intervention and auto-ethnographic writing at a manufacturing plant

Författare och institution:
Jonas Fröberg (-); Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
the NFF Conference, Stockholm, August 20-24, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
163987
Posten skapad:
2012-09-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007