transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från förorten till innerstaden

Gymnasieskolan, valfriheten och den segregerade staden

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete); Jonas Lindbäck (-)
Publicerad i:
Educare, nr 1 2012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
163976
Posten skapad:
2012-09-26 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007