transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring

Författare och institution:
Staffan Sundin (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen, s. 259-294
ISBN:
978-91-86523-42-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi – Läsarnas marknad, marknadens läsare – som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har också tillkommit. Bokens och litteraturens ställning har varit föremål för flera statliga utredningar genom åren och oomtvistad är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs utifrån ett demokratiperspektiv. En återkommande fråga är hur boken skall kunna hävda sig i konkurrens med allt det nya som följer med teknologiutvecklingen – något som i högsta grad anses ha konsekvenser för såväl läsare som marknad. Antologin innehåller analyser av utvecklingen på detta område utifrån många olika frågeställningar i digitaliseringens tidevarv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
bokmarknad, förlag, medieekonomi. ljudböcker, e-böcker, ägarkoncentration, vertikal integration, mediemarknad
Ytterligare information:
En första version av kapitlet finns digitalt i SOU 2012:10
Postens nummer:
163957
Posten skapad:
2012-09-26 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007