transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Construct validity of a full procedure, virtual reality, real-time, simulation model for training in transurethral resection of the prostate.

Författare och institution:
Reidar Källström (-); Hans Hjertberg (-); Joar Svanvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Journal of endourology / Endourological Society, 24 ( 1 ) s. 109-15
ISSN:
1557-900X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To examine the content and construct validity of a full procedure transurethral prostate resection simulation model (PelvicVision).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adult, Clinical Competence, Computer Simulation, Education, Medical, Graduate, Humans, Learning, Male, Models, Anatomic, Self-Evaluation Programs, Task Performance and Analysis, Time Factors, Transurethral Resection of Prostate, education, User-Computer Interface, Validation Studies as Topic
Postens nummer:
163892
Posten skapad:
2012-09-25 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007