transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stimulated emission and absorption of photons in magnetic point contacts

Författare och institution:
Yu. G. Naidyuk (-); O. P. Balkashin (-); V. V. Fisun (-); I. K. Yanson (-); Anatoli M. Kadigrobov (Institutionen för fysik (GU)); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); Mats Jonson (Institutionen för fysik (GU)); V. Neu (-); M. Seifert (-); S. Andersson (-); V. Korenivski (-)
Publicerad i:
New Journal of Physics, 14 s. 093021:1-10
ISSN:
1367-2630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Point contacts between high anisotropy ferromagnetic SmCo5 and normal metal Cu are used to achieve a strong spin-population inversion in the contact core. Subjected to microwave irradiation in resonance with the Zeeman splitting in Cu, the inverted spin population relaxes through stimulated spin-flip photon emission, detected as peaks in the point-contact resistance. Resonant spin-flip photon absorption is detected as resistance minima, corresponding to sourcing the photon field energy into the electrical circuit. These results demonstrate fundamental mechanisms that are potentially useful in designing metallic spin-based lasers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Nyckelord:
magnetic point contacts, photon emission
Postens nummer:
163810
Posten skapad:
2012-09-24 11:02
Posten ändrad:
2013-01-30 08:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007