transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fler anteckningar kring Wittgensteins intentionalitetsteorier.

More notes on Wittgenstein's theories of intentionality

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Filosofiska Meddelanden, Gröna serien, ( 33 )
ISSN:
0347-5794
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
This paper reports an imagined discussion between the young Ludwig Wittgenstein and some of his supporters and adversaries. The main topic is the incompatibility of colours.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Wittgenstein, Moore, Sartre, intentionality, colour, incompatibility
Postens nummer:
163727
Posten skapad:
2012-09-21 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007