transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktuell statistik om e-böcker

Författare och institution:
Ulrika Facht (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för litteraturutredningen, s. 231-240
ISBN:
978-91-86523-42-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi – Läsarnas marknad, marknadens läsare – som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har också tillkommit. Följande artiklar ingår: Några inledande ord i spåren av tidigare utredningar om förändrade medielandskap, läsning och kulturpolitik (Ulla Carlsson), Läsarnas marknad, marknadens läsare. Reflektioner över litteraturens materiella villkor (Ann Steiner), Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier (Lars Höglund), Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009. Resultat från PISA-undersökningarna (Ulf Fredriksson), Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till 10-åringar Resultat från internationella studier (Monica Rosén),Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden (Olof Sundin), Om värdet av att läsa skönlitteratur (Lisbeth Larsson), Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan (Magnus Persson), Biblioteken, litteraturen och läsaren (Pamela Schultz Nybacka), Med livet som insats. Om bokprat på internet (Petra Söderlund) Det globala översättningsfältet och den svenska översättningsmarknaden. Förutsättningar för litterära periferiers möte (Yvonne Lindqvist), Litteraturkritikens betydelse (Per Rydén), Svensk skönlitteratur i världsperspektiv (Johan Svedjedal), Boken som medium (Pelle Snickars), Aktuell statistik om e-böcker.(Ulrika Facht), Boken, författaren och läsaren. En upphovsrättslig reflektion (Katarina Renman Claesson), Boken, berättelsen och pengarna i den digitala tidsåldern (Patrik Wikström),Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring (Staffan Sundin), Dragonball, LasseMaja och Twilight. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2001–2010 (Åsa Warnqvist), Frågan som alla glömde: Vem tar fram statistiken? (Åsa Warnqvist), A Very Special Trade? Or Just Like Other Media? Characteristics of the International Book Industry (Helge Rønning, Tore Slaatta), Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik (Jenny Johannisson, Linnéa Lindsköld, Amira Sofie Sandin)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
bokläsning 2011, tillgång till surfplatta, distribution av e-böcker, Elibs utbud, utlåning av elib, Fysiska boklån, boklån, bibliotek, e-boksutgivning
Ytterligare information:
Detta är ett helt nyskrivet tabellsamling som inte återfinns i (SOU 2012:10)
Postens nummer:
163725
Posten skapad:
2012-09-21 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007