transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Person Centered Care - an example from a study with patients admitted for an acute hip fracture

Författare och institution:
Lars-Eric Olsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
5th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Personcentrerad vård
Ytterligare information:
http://www.personcenteredmedicine.org/events.php
Postens nummer:
163674
Posten skapad:
2012-09-20 17:27
Posten ändrad:
2012-09-28 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007