transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficacy of person-centred care as an intervention in controlled trials – a systematic review

Författare och institution:
Lars-Eric Olsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Eva Jakobsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Journal of Clinical Nursing, 22 ( 3-4 ) s. 456–465
ISSN:
0962-1067
E-ISSN:
1365-2702
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Active involvement, shared decision making, patient collaboration, personalised care, person-centred care
Postens nummer:
163669
Posten skapad:
2012-09-20 16:56
Posten ändrad:
2016-06-10 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007