transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proline-mediated formation of novel chroman-4-one tetrahydropyrimidines

Författare och institution:
Maria Fridén-Saxin (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Tina Seifert (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); L. K. Hansen (-); Morten Grøtli (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Mate Erdelyi (Institutionen för kemi och molekylärbiologi & Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Kristina Luthman (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Tetrahedron, 68 ( 35 ) s. 7035-7040
ISSN:
0040-4020
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Novel tricyclic N-benzylated chroman-4-one tetrahydropyrimidine derivatives have been prepared through a multi-component reaction between various 2-substituted chroman-4-one derivatives, N-methylenebenzylamine and a catalytic amount of proline under mild reaction conditions. The tricyclic structure of 1a was determined by NMR spectroscopy and confirmed by X-ray crystallography. An additional product, 2a, was isolated from the reaction mixture and its structure and conformation were determined by a combination of theoretical (Monte Carlo conformational search) and NMR-based (NOE and (3)J(HH) couplings) conformational analysis. The NMR analysis revealed one preferred geometry for 1a and 2a in CHCl3 solution. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
Multi-component reactions, Cyclization, Chroman-4-one, Proline, beta-Turn, enantioselective organocatalysis, force-field, derivatives, molecules, peptides, proteins, dynamics, agents, acids
Postens nummer:
163603
Posten skapad:
2012-09-20 09:23
Posten ändrad:
2013-09-02 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007