transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fattigdom i internationellt perspektiv

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Fattigdom utan gränser, s. 372 - 409
ISBN:
978 91 7331 522 7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlssons
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Fattigdom USA EU Världsbanken
Postens nummer:
163479
Posten skapad:
2012-09-17 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007