transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autant en emporte le vin, ou : de l'importance des voyelles nasales

Gone with the wine, or: the importance of nasal vowels

Författare och institution:
Katharina Vajta (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Moderna Språk, 106 ( 1 ) s. 145-156
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
franska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Nyckelord:
voyelle nasale, prononciation, marqueur identitaire
Postens nummer:
163427
Posten skapad:
2012-09-17 08:34
Posten ändrad:
2012-12-26 19:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007