transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska språket i den digitala tidsåldern

The swedish language in the digital age

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Martha Brandt (Institutionen för svenska språket); Jens Edlund (-); Jonas Lindh (Institutionen för svenska språket); Mikael Parkvall (-)
ISBN:
978-3-642-30831-4
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
language technology, language endangerment, linguistic resources, ICT
Postens nummer:
163410
Posten skapad:
2012-09-15 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007