transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of truncated collagenase class I isomers on human islet isolation outcome.

Författare och institution:
Heide Brandhorst (-); Sana Asif (-); Karin Andersson (-); Johanna Mönch (-); Olaf Friedrich (-); Nicole Rämsch-Günther (-); Christian Rämsch (-); Melanie Steffens (-); Jörg Lambrecht (-); Thomas Schräder (-); Manfred Kurfürst (-); Helene H Andersson (-); Marie Felldin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Aksel Foss (-); Kaija Salmela (-); Annika Tibell (-); Gunnar Tufveson (-); Olle Korsgren (-); Daniel Brandhorst (-)
Publicerad i:
Transplantation, 90 ( 3 ) s. 334-5
ISSN:
1534-6080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
Clostridium histolyticum, enzymology, Humans, Islets of Langerhans, drug effects, metabolism, Islets of Langerhans Transplantation, Isomerism, Microbial Collagenase, isolation & purification, metabolism, Middle Aged, Thermolysin, metabolism, Tissue Culture Techniques, Tissue Survival, Tissue and Organ Harvesting, methods
Postens nummer:
163346
Posten skapad:
2012-09-14 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007