transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The antibody response to pandemic H1N1 2009 influenza vaccine in adult organ transplant patients.

Författare och institution:
Marie Felldin (-); Marie Studahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Bo Svennerholm (-); Vanda Friman (-)
Publicerad i:
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 25 ( 2 ) s. 166-71
ISSN:
1432-2277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Limited data are available regarding antibody response and the safety of the monovalent influenza A H1N1/09 vaccine for immunocompromised patients. In this study, the humoral response to this vaccine in solid organ transplant (SOT) recipients and healthy individuals was evaluated. Eighty-two SOT recipients and 28 healthy individuals received two doses of the influenza A H1N1/09 AS03 adjuvanted vaccine containing 3.75 mg of haemagglutinin at a 3- to 4-week interval. Serum samples were drawn at baseline and 3-4 weeks after the first and second vaccine doses. Seroprotective titres were measured with a haemagglutination inhibition. After the first dose seroprotective titres were observed in 69% of the SOT patients and in 96% of the healthy controls (P = 0.006), and increased after the second dose to 80% and 100%, respectively (P = 0.003). All controls and 77% of the SOT recipients achieved a ≥4-fold titre rise after the first immunisation (P = 0.005). The vaccine was well tolerated and no acute rejection was observed. Influenza A H1N1/09 vaccine elicited a protective antibody response in the majority of SOT recipients, but the response was lower when compared with controls. A second dose significantly improved vaccine immunogenicity in SOT recipients. (ClinicalTrials.gov number: NCT01254955).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Antibodies, Viral, blood, Glomerular Filtration Rate, Humans, Influenza A Virus, H1N1 Subtype, immunology, Influenza Vaccines, immunology, Influenza, Human, epidemiology, Middle Aged, Organ Transplantation, Pandemics, Time Factors, Vaccination
Postens nummer:
163343
Posten skapad:
2012-09-14 11:53
Posten ändrad:
2015-08-05 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007