transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Die nordischen Monarchien und die politisch-wirtschaftliche Transformation des Ostseeraumes 1250-1520'

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum Jan Hecker-Stampehl & Bernd Henningsen (eds.), s. 45-58
ISBN:
978-3-8305-1768-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Berliner Wissenschafts-Verlag
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
163339
Posten skapad:
2012-09-14 11:03
Posten ändrad:
2012-09-14 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007