transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on: Nationwide survey of long-term results of laparoscopic antireflux surgery in Sweden.

Författare och institution:
Jan Dalenbäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 46 ( 3 ) s. 380-2
ISSN:
1502-7708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Gastroesophageal Reflux, drug therapy, surgery, Humans, Laparoscopy, Sweden, Treatment Failure
Postens nummer:
163263
Posten skapad:
2012-09-13 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007