transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamics of inclusion and exclusion in heritage: reflections from a Ph.D. course

Författare och institution:
Anna Bohlin (Institutionen för globala studier); Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för kulturvård); Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Annelie Sjölander Lindqvist (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
International journal of heritage studies, iFirst article s. 1-3
ISSN:
1352-7258
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
163224
Posten skapad:
2012-09-12 10:57
Posten ändrad:
2012-09-13 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007