transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisation, arbetsvillkor och hälsa - reflektioner om ett forskningsprogram

Författare och institution:
Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund, s. 66-76
ISBN:
978-91-7549-041-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Karolinska institutet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Published at Karolinska Institutet. ki.se/im
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
163128
Posten skapad:
2012-09-10 15:23
Posten ändrad:
2013-03-28 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007