transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Causes of Educational Segregation in Sweden – School Choice or Residential Segregation.

Författare och institution:
Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain, September, 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
http://www.eera-ecer.de/ecer2012/
Postens nummer:
162784
Posten skapad:
2012-09-03 01:05
Posten ändrad:
2012-10-31 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007