transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Branching ratio between resonant and non-resonant ionization of xenon evaluated from photoelectron angular distributions

Författare och institution:
Motoshi Goto (Institutionen för fysik (GU)); Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physica Scripta, 86 ( 3 ) s. 035303
ISSN:
0031-8949
E-ISSN:
1402-4896
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Photoelectron imaging of xenon gases ionized with a femtosecond 388 nm pulse reveals three ionization processes: resonant and non-resonant multi-photon ionization and autoionization. The relative yield of the first two was evaluated from the deconvolution of their angular distribution for the specific electron energy, which includes the electron production via the 3hv–5p5(2P° 1/2)6s resonance. The non-resonant process gains in importance with increasing laser intensity and accounts for 50% of the ionization yield at 30TWcm−2.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Nyckelord:
Photoionization of atoms and ions, Multiphoton ionization and excitation to highly excited states
Postens nummer:
162755
Posten skapad:
2012-08-31 12:38
Posten ändrad:
2013-02-01 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007