transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can findings from learning studies be shared by others?

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
International Journal for Lesson and Learning studies, 1 ( 3 ) s. 232-244
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
variation theory, learning study, mathematics
Postens nummer:
162751
Posten skapad:
2012-08-31 11:09
Posten ändrad:
2012-08-31 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007