transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att tilldela och motivera ansvar. Exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård

Författare och institution:
Stina Ericsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Cajsa Ottesjö (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Med språket som arbetsredskap. Sju studier av kommunikation i vården. Red. Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist och Hanna Sofia Rehnberg, s. 75-90
ISBN:
978-91-86069-53-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Södertörns högskola
Förlagsort:
Huddinge
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
kommunikation i vården, samtal, ansvar, motivering, ungdomar med diabetes
Postens nummer:
162740
Posten skapad:
2012-08-30 17:27
Posten ändrad:
2013-01-28 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007