transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transdisciplinarity: making way for a critical proximity?

Författare och institution:
Joakim Forsemalm (Gothenburg Research Institute (GRI) & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Publicerad i:
32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics. June 18 - 21 2012, Bergen, Norway.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
162690
Posten skapad:
2012-08-29 16:14
Posten ändrad:
2015-04-09 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007