transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction as a strategy in knowledge intensive entrepreneurship: Case of an ERP software company

Författare och institution:
Olof Zaring (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
How entrepreneurs do what they do : case studies in knowledge intensive entrepreneurship /[edited by] Maureen McKelvey, Astrid Heidemann Lassen.,
ISBN:
978 1 78100 549 1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Edward Elgar Publishers
Förlagsort:
Cheltenham, U.K.
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
162644
Posten skapad:
2012-08-28 09:59
Posten ändrad:
2015-05-29 08:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007