transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The distributional impact of common-pool resource regulations

Författare och institution:
Stefan Ambec (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); C. Sebi (-)
Publicerad i:
Indian Growth and Development Review, 4 ( 2 ) s. 123-141
ISSN:
1753-8254
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Regulating common-pool resources is welfare enhancing for society but not necessarily for all users who therefore may oppose regulations. We examine the short-term impact of common-pool resource regulations on welfare distribution. Market-based regulations such as fees and subsidies or tradable quotas achieve a higher reduction of extraction from free-access than individual quotas with the same proportion of betteroff users. They make also more users better-off for the same resource preservation. The quota regulation has attractive fairness properties: it reduces inequality while still rewarding the more efficient users.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
common-pool natural resources, regulation, quota, welfare, fairness, fishery.
Ytterligare information:
JEL classification: H23; Q22; Q28.
Postens nummer:
162613
Posten skapad:
2012-08-27 15:41
Posten ändrad:
2012-08-29 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007