transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autism and Epilepsy: Comorbidity, Coexistence or Coincidence?

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Brian Neville (-)
Publicerad i:
In M. Bax, & C. Gillberg (Eds.), Comorbidities in Developmental Disorders. Clinics in Developmental Medicine no. 187 , s. 89-100
ISBN:
978-1907655-00-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Mac Keith Press
Förlagsort:
London, United Kingdom
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
162532
Posten skapad:
2012-08-24 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007