transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Autisms

Författare och institution:
Mary Coleman (-); Christopher Gillberg (Gillbergcentrum)
ISBN:
9780199732128
Antal sidor:
408
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
New York, USA
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Ytterligare information:
4. ed.
Postens nummer:
162524
Posten skapad:
2012-08-23 21:13
Posten ändrad:
2013-02-07 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007