transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blurring the boundaries between medical science, practice and industry: building a pilot plant for the treatment of Haemophilia in the 50th & 60th

Författare och institution:
Daniel Normark (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Nordic workshop on Medical Knowledge and Medical Practice in the 20th Century i Oslo,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Medicinens historia
Postens nummer:
162472
Posten skapad:
2012-08-23 00:22
Posten ändrad:
2013-07-05 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007