transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science Lost and Found - a description of the “Archive for the History of Medicine” project Karolinska Institutet

Författare och institution:
Olof Ljungström (-); Daniel Normark (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Fjärde nationella STS konferensen i Uppsala,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Medicinens historia
Postens nummer:
162471
Posten skapad:
2012-08-23 00:20
Posten ändrad:
2013-07-05 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007