transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Mobile Workplace: Collaboration in a Vast Setting

Författare och institution:
Daniel Normark (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Mattias Esbjörnsson (-)
Publicerad i:
Mikael Wiberg (ed.) The Interaction Society: Practice, Theories and Supportive Technologies, s. 251-270
ISBN:
1-59140-530-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Information Science Publishing
Förlagsort:
Hershey, PA
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
162464
Posten skapad:
2012-08-22 23:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007