transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Supporting Bus Driver Collaboration: New Services for Public Transport Managment

Författare och institution:
Oskar Juhlin (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Daniel Normark (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
In Proceedings of ITS - The 8th World Congress on Intelligent Transportation Systems. ITS Australia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
162435
Posten skapad:
2012-08-22 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007