transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finding a Space for the Mobile Workplace.

Författare och institution:
Mattias Esbjörnsson (-); Daniel Normark (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Proceedings of The Third Wireless World Conference: The Social Shaping of Mobile Futures, Location! Location!, 2002,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
162434
Posten skapad:
2012-08-22 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007