transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatigue life and crack closure in specimens subjected to variable amplitude loads under plane strain conditions

Författare och institution:
Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers); Tomas Svensson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU); Jonas Ringsberg (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU); Thomas Gustafsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU); Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Engineering Fracture Mechanics, 66 ( 6 ) s. 587-600
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Transport
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
16243
Posten skapad:
2006-09-19 16:20
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007