transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det statliga arbetet med tillgänglighetsfrågorna har havererat.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Dagen den 25 juli 2012.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, tillgänglighet, statliga myndigheter, Handisam
Postens nummer:
162412
Posten skapad:
2012-08-22 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007