transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Core vocabulary: A useful but mystical concept in some kinds of linguistics

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Shall we play the festschrift game ? Essays on the Occasion of Lauri Carlson's 60th Birthday, s. 53-65
ISBN:
978-3-642-30772-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
language technology, computational lexicography, linguistic resources, core vocabulary
Postens nummer:
162377
Posten skapad:
2012-08-21 18:39
Posten ändrad:
2012-08-29 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007