transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Status -eine vernachlässigte Kategorie der arabischen Grammatik

Författare och institution:
Jan Retsö (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Grammatik, Dichtung und Dialekte. Beiträge einer Tagung in Erlangen zu Ehren von Wolfdietrich Fischer ed. S. Talay/H. Bobzin Wiesbaden 2010, s. 65-71
ISBN:
978-3-89500-719-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Reichert
Förlagsort:
Weisbaden
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
162350
Posten skapad:
2012-08-21 11:45
Posten ändrad:
2013-07-04 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007