transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[The unique role of child health services--early recognition of autism. Experiences with new routines in child health care in Gothenburg].

BVC:s unika roll--att fånga upp autism tidigt. Erfarenheter av nya rutiner i barnhälsovården i Göteborg. .

Författare och institution:
Gudrun Nygren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Eva Sandberg (-); Thomas Arvidsson (-); Christopher Gillberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 39 ) s. 2314-2318
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Autistic Disorder, Diagnosis, Child Health Services, Child, Preschool, Early Diagnosis, Humans, Infant, Mass Screening, Methods, Standards, Outcome Assessment (Health Care), Parents, Practice Guidelines as Topic, Questionnaires, Sweden
Postens nummer:
162349
Posten skapad:
2012-08-21 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007