transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collaborative research in Innovative Food: An example of renewing a traditional low-tech industry

Författare och institution:
Maureen McKelvey (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE)); Daniel Ljungberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE)); Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring, Chalmers)
Publicerad i:
How Entrepreneurs Do What they Do: Case Study of Knowledge Intensive Entrepreneurship / McKelvey, M. and A.H. Lassen (eds.),
ISBN:
978-1-78100-549-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publishers
Förlagsort:
Cheltenham, U.K.
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Print ISBN 9781781005491; eISBN 9781781005507
Postens nummer:
162257
Posten skapad:
2012-08-20 11:53
Posten ändrad:
2016-08-26 09:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007