transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of self-administered epinephrine during a training session

Författare och institution:
A Hellstrom (-); K Eriksson (-); EO Efraimsson (-); J Svedmyr (-); Magnus P. Borres (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
ACTA PAEDIATRICA, 100 ( 7 ) s. e34-e35
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
162203
Posten skapad:
2012-08-20 09:12
Posten ändrad:
2012-10-12 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007