transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis

Författare och institution:
KR Risnes (-); LJ Vatten (-); JL Baker (-); K Jameson (-); U Sovio (-); E Kajantie (-); M Osler (-); R Morley (-); M Jokela (-); RC Painter (-); Valter Sundh (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); GW Jacobsen (-); JG Eriksson (-); TIA Sorensen (-); MB Bracken (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, 40 ( 3 ) s. 647-661
ISSN:
0300-5771
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
birthweight, gestational age, all-cause mortality, cardiovascular mortality, cancer mortality, early origins of health and disease hypothesis
Postens nummer:
162188
Posten skapad:
2012-08-20 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007