transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nationella prov i engelska - en studie av bedömarsamstämmighet

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Antal sidor:
22
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Föreliggande studie utgör en del av en större undersökning av bedömarsamstämmighet i de nationella ämnesproven för årskurs 9 samt ett kursprov i matematik C på gymnasial nivå, initierad av Skolverket våren 2008. En rapport som beskriver bakgrunden till projektet och ger en sammanfattning av resultaten finns på Skolverkets hemsida tillsammans med de fyra delrapporterna (Redovisning av regeringsuppdrag, april 2009).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Nationella prov, engelska, bedömarsamstämmighet, validitet, reliabilitet
Postens nummer:
162181
Posten skapad:
2012-08-19 18:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007