transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

F0-variation and durations of Swedish emotional interjections

Författare och institution:
Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Nordic Prosody XI, University of Tartu, Estonia, 15–17 August 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
prosody, interjections, duration, F0
Postens nummer:
162176
Posten skapad:
2012-08-18 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007