transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Use of allergen components begins a new era in pediatric allergology

Författare och institution:
Magnus P. Borres (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); M Ebisawa (-); PA Eigenmann (-)
Publicerad i:
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY, 22 ( 5 ) s. 454-461
ISSN:
0905-6157
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
ige-mediated allergy, molecular allergology, component-resolved diagnosis, allergen components, microarray
Postens nummer:
162146
Posten skapad:
2012-08-17 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007