transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Model for International Nursing Collaboration

Författare och institution:
JO Halabi (-); S Majali (-); Lola Carlsson (-); Ingegerd Bergbom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING, 42 ( 4 ) s. 154-165
ISSN:
0022-0124
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
162089
Posten skapad:
2012-08-17 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007